Nieuwsbrief Beleidsevaluatie 5, december 2012
Extra editie vanwege het verschijnen van 'Ex ante evaluatie in Nederland', het boek waar ik het afgelopen jaar aan heb gewerkt.

Ex ante evaluatie in Nederland
De stand van zaken

In het Voorwoord staat zeer in het kort het volgende over de aanleiding tot het schrijven van dit boek en de boodschap ervan:

Gedurende de 25 jaar dat ik als beleidsevaluator heb gewerkt, is mij onder andere duidelijk geworden:
- dat overheidsbeleid vaak niet goed wordt voorbereid;
- dat bij overheidsbeleid minimaal gebruik wordt gemaakt van ex ante evaluatie.

De publieke sector zou heel wat beter kunnen presteren als de beleidsvoorbereiding beter werd uitgevoerd, en een uitermate geschikt hulpmiddel daartoe is ex ante evaluatie. Toch is ex ante evaluatie een tot op heden nog weinig benutte bouwsteen in de beleidsvoorbereiding. Bovendien is het een betrekkelijk onbekend terrein waarover nogal wat misverstanden bestaan. Om die reden heb ik dit boek over ex ante evaluatie geschreven, over wat het is en over hoe het in de Nederlandse beleidspraktijk wel en niet wordt gebruikt.

Het ontwerp van de omslag is gebaseerd op De Stijl: het is het schilderij Bloeiende tak van Bart van der Leck.

Ex ante evaluatie in Nederland is uitgegeven door BoomLemma: http://www.boomlemma.nl/bestuurskunde/catalogus/ex-ante-evaluatie-in-nederland-1

De inhoudsopgave:


U ontvangt deze mail omdat u een relatie bent of zich ingeschreven heeft via onze site.

bewerk uw inschrijving  |  Direct uitschrijven