Over Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie is oordeelsvorming over beleid. In beleidsevaluatie worden over (overheids)beleid dezelfde vragen gesteld en beantwoord als hierboven. Beleidsevaluatie gaat over beter beleid. In de afgelopen vijftig jaar is beleidsevaluatie internationaal uitgegroeid tot een discipline (volgens sommigen tot een ‘transdiscipline’) en tot een niet meer weg te denken onderdeel van het beleid van overheden en private organisaties.

Het startpunt van de moderne beleidsevaluatie wordt wel gelegd bij de voormalige VS-president Johnson, die inzicht wilde hebben in de effecten van de miljarden dollars die in het kader van de New Deal werden uitgegeven. In Nederland wordt de Commissie voor de Ontwikkeling van de BeleidsAnalyse (COBA) – in de jaren zeventig – als startpunt gezien van een ontwikkeling die erin geresulteerd heeft dat nu evaluatie een vaste waarde is in het overheidsbeleid. Met stimulansen van vooral het ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer en op de golven van New Public Management is sinds de jaren zeventig het aantal evaluaties gestaag toegenomen, is binnen het openbaar bestuur een infrastructuur voor beleidsevaluatie ontwikkeld met regels en voorzieningen, en zijn nieuwe methoden uit buitenlanden gehaald respectievelijk binnenslands ontwikkeld. In een korte tijdlijn van de beleidsevaluatie in Nederland wordt deze geschiedenis in beeld gebracht.

Desalniettemin heeft binnen Nederland disciplinaire opbouw rond evaluatie (beleids- en programma-evaluatie) weinig plaatsgevonden. Een krachtige, goed georganiseerde beroepsgroep is niet ontstaan, bundeling van informatie over evaluatie vindt nauwelijks gestructureerd plaats, specifieke opleidingen zijn er vrijwel niet, standaarden voor (beleids)evaluatie zijn er in Nederland vrijwel niet. Beleidsevaluatie.info wil iets aan dit hiaat doen, uiteraard met alle bescheidenheid die past bij een webinitiatief.

Onder de kop ‘de kern van beleidsevaluatie’ biedt deze website basisinformatie over beleidsevaluatie, inclusief verwijzingen naar bronmateriaal. Daarnaast bevat de website evaluatienieuws en geven we de inhoudsopgaven van nieuwe afleveringen van drie tijdschriften: Evaluation, New Directions in Evaluation en de American Journal of Evaluation. De website is bedoeld voor professionals werkzaam binnen de overheid, bij maatschappelijke organisaties, bij onderzoekbureaus en –instituten, en voor docenten en studenten bij universiteiten en hogescholen. Wie daar belang in stelt, kan zich abonneren op de kosteloze digitale nieuwsbrief. De website en de nieuwsbrief staan open voor bijdragen van anderen.

Bij de start – medio 2011 – bevat deze website beperkt informatie maar deze zal in de loop van de tijd uitgebreid worden.