Diensten

U kunt Beleidsevaluatie.info inschakelen voor:

– Uitvoering van evaluatieonderzoeken
– Inschakeling voor eendags-evaluaties
– Onafhankelijk lidmaatschap in begeleidingscommissies
– Second opinion op uitgevoerde evaluaties
– Opstelling van evaluatiebeleid en –programma’s
– Advisering over de inrichting van de evaluatiefunctie binnen de organisatie
– Onafhankelijke projectleiding van evaluatieonderzoeken