Onderzoek lokale rekenkamers

De opname van de rekenkamerfunctie in de Gemeentewet (medio jaren nul) betekende een belangrijke uitbreiding van de lokale onderzoekinfrastructuur, perspectief op versterking van de rol van de gemeenteraad en ook perspectief op meer evidence-based beleid. In ons rapport Lokale rekenkamers. Beleidstechniek, beleidscyclus en beleidseffectiviteit maken we de balans op. Wij hebben dit rapport op eigen initiatief geschreven en stellen het kosteloos beschikbaar.

Naar aanleiding van dit onderzoek is een artikel verschenen in