Beleidsevaluatie.info is een initiatief van Dick Hanemaayer

Evaluatie

Evaluatie is oordeelsvorming. Evalueren is oordelen. Evaluatie is een vast onderdeel van het menselijk bestaan. Ieder mens oordeelt, reflecteert, evalueert: heb ik bereikt wat ik wilde bereiken, heb ik het goed aangepakt, moet ik het een volgende keer anders doen? Beantwoording van deze vragen leidt naar nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden. Daarmee is evaluatie één van de drivers voor verbetering. Eén van de drivers, niet de enige; er zijn nog tal van andere wegen naar verbetering.

Lees meer over beleidsevaluatie.